2016-09-29 17:30:00 MF
Zapisz notatkę

Kredyt Inkaso wyemituje obligacje serii A1 o łącznej wartości nom. 100 mln zł

Kredyt Inkaso zdecydował o emisji obligacji serii A1 o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, podała spółka.

2016-09-28 10:30:00 MF
Zapisz notatkę

Arteria pozyskała 7 mln zł z obligacji na refinansowanie i projekty zagraniczne

Arteria pozyskała 7 mln zł z emisji obligacji serii G z przeznaczeniem na refinansowanie spłaty obligacji serii E oraz finansowanie projektów z nowymi klientami, zwłaszcza na rynkach zagranicznych, podała spółka.

2016-09-26 14:30:00 MF
Zapisz notatkę

Onico przydzieliło obligacje serii M o wartości nominalnej 15 mln zł

Onico przydzieliło 15 tys. obligacji serii M i wartości nominalnej 1 tys. zł szt., podała spółka. Redukcja sięgnęła wysokości 500 tys. zł, podano również.