2019-03-01 11:57:00 MF
Zapisz notatkę

Pierwsza spłata zaległych obligacji Statimy z opóźnieniem

Wykup połowy przeterminowanych papierów serii A zostanie przesunięty z 8 marca do 29 marca. Zawarta umowa o finansowanie ma jednak charakter niewiążący.

2019-02-28 14:52:00 MF
Zapisz notatkę

Dwa lata więcej dla rynków na opracowanie nowych benchmarków

Wymóg opracowania nowego WIBOR-u jeszcze w tym roku budził uzasadnione zaniepokojenie. Zwrot akcji nastąpił gdyż europejscy urzędnicy dali rynkom dodatkowe dwa lata.

2019-02-27 18:54:00 MF
Zapisz notatkę

Everest Capital wyemitował nowe obligacje

Spółka znana szerzej pod marką Bocian pozyskała 5 mln zł z emisji 3,5-letnich papierów dłużnych.