2017-03-27 14:20:00 MF
Zapisz notatkę

Pragma Inkaso przydzieliła 50 tys. obligacji serii F o wartości 5 mln zł

Pragma Inkaso dokonała przydziału 50 000 obligacji serii F o wartości 5 mln zł, podała spółka.

2017-03-24 17:30:00 MF
Zapisz notatkę

MF sprzedało na przetargu obligacje za 5 mld zł, popyt sięgnął 8,1 mld zł

Ministerstwo Finansów sprzedało na dzisiejszym przetargu głównym obligacje hurtowe pięciu serii zapadające odpowiednio w 2019, 2022 (dwie serie), 2026 i 2027 r. o łącznej wartości 4 999,576 mln zł wobec oferty wynoszącej łącznie 3 000 - 5 000 mln zł, podał resort. Popyt wyniósł łącznie 8 127,076 mln zł.

2017-03-23 15:30:00 MF
Zapisz notatkę

KNF zatwierdziła prospekt Victoria Dom w zw. z ofertą obligacji do 50 mln zł

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Victoria Dom SA w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych w ramach programu emisji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50 mln zł, podała Komisja.