2016-06-30 14:30:00 MF
Zapisz notatkę

LW Bogdanka wykupiła obligacje na 100 mln zł i zrolowała kolejne na 300 mln zł

W celu refinansowania emisji obligacji serii LWB01B300616, LW Bogdanka wyemitowała łącznie 300 obligacji imiennych serii LWB01C300617 w ramach transzy 1 o wartości nominalnej 1 mln zł każda, poinformowała spółka. Ponadto,spółka dokonała wykupu obligacji wyemitowanych w serii LWB02B300616, o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, podano także.

2016-06-28 12:30:00 MF
Zapisz notatkę

Seria A Medicalgorithmics zadebiutuje jutro na Catalyst

Obligacje na okaziciela serii A Medicalgorithmics o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł zadebiutują na Catalyst w środę, 29 czerwca, podała GPW.

2016-06-27 15:30:00 MF
Zapisz notatkę

Indos wyemituje dwie serie obligacji o wartości 5 mln zł

Zarząd spółki Indos podjął uchwały w sprawie emisji obligacji imiennych serii G1 oraz emisji obligacji imiennych serii H1, o łącznej wartości nominalnej odpowiednio: 3 mln zł i 2 mln zł, podała firma.