Artykuł 2019-03-01 11:57:00 MF
Zapisz notatkę

Pierwsza spłata zaległych obligacji Statimy z opóźnieniem

Wykup połowy przeterminowanych papierów serii A zostanie przesunięty z 8 marca do 29 marca. Zawarta umowa o finansowanie ma jednak charakter niewiążący.

Artykuł 2019-02-28 14:52:00 MF
Zapisz notatkę

Dwa lata więcej dla rynków na opracowanie nowych benchmarków

Wymóg opracowania nowego WIBOR-u jeszcze w tym roku budził uzasadnione zaniepokojenie. Zwrot akcji nastąpił gdyż europejscy urzędnicy dali rynkom dodatkowe dwa lata.

Artykuł 2019-02-27 18:54:00 MF
Zapisz notatkę

Everest Capital wyemitował nowe obligacje

Spółka znana szerzej pod marką Bocian pozyskała 5 mln zł z emisji 3,5-letnich papierów dłużnych.

Artykuł 2019-02-26 12:55:00 MF
Zapisz notatkę

Yolo SA z emisją obligacji serii H

Firma pożyczkowa wyemitowała dwuletnie niezabezpieczone obligacje, za które zapłaci WIBOR 3M plus 6,9 pkt proc. marży.

Artykuł 2019-02-25 20:48:00 MF
Zapisz notatkę

BBI Developmpent z emisją obligacji na 15 mln zł

Są to trzyletnie papiery oprocentowane na WIBOR 6M plus nieujawniona marża. Jednocześnie fundusz wykupił zapadające obligacje warte 22 mln zł.

Artykuł 2019-02-15 18:34:00 MF
Zapisz notatkę

OT Logistics dalej odkłada refinansowanie długów

Spółka zaledwie dostała zgodę na przesunięcie terminu zamknięcia refinansującej emisji obligacji z 15 lutego do 28 lutego a już chce przełożyć ten termin do 21 marca.

Artykuł 2019-02-14 15:26:00 MF
Zapisz notatkę

BGK uplasował emisję 4-letnich obligacji za 2 mld zł

Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził największą emisję obligacji na rynku krajowym o wartości 2 mld zł. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności biznesowej oraz zrolowanie zapadających emisji.

Artykuł 2019-02-13 15:53:00 MF
Zapisz notatkę

Nowe obligacje Onico

Nominalna wartość papierów to 12 mln zł, ale spółka emitowała je z dyskontem. Całość emisji objął tylko jeden inwestor.

Artykuł 2019-02-06 16:50:00 MF
Zapisz notatkę

Ubiegłoroczna emisja Kancelarii Medius trafi na Catalyst

Wyemitowane blisko rok temu obligacje w kwocie 21,27 mln zł to pierwszy zmiennokuponowy dług tej windykacyjnej spółki Emitent płaci za niego WIBOR 6M plus 5,5 pkt proc. marży.

Artykuł 2019-02-05 15:16:00 MF
Zapisz notatkę

Capital Service wyemitował kolejne obligacje

Firma pożyczkowa uplasowała papiery dłużne serii L o wartości 8,91 mln zł. Obligacje nie trafią do giełdowego obrotu.