Spis obligacji


GetBack S.A.

GetBack S.A.

Rodzaj emisji: Publiczny Data emisji: 2017-06-12 - 2017-06-20

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 300 mln zł. Zapisy mogą zostać skrócone jeśli zgłoszony popyt przekroczy wartość oferty.

Emisja zakończona
Emisja zakończona
Zapisy do
2017-06-20
Seria Oprocentrowanie Wyplata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
PP3 WIBOR3M + 4.2% kwartalne 42 miesięcy 2020-12-30 40.000.000 zł 100,00 zł 100,00 zł
Pełna informacja
Szczegóły
Eminent: GetBack S.A.
Branża spółki: Finanse
Seria: PP3
Oprocentowanie: WIBOR3M + 4.2%
Wypłata odsetek: kwartalne
Okres do wykupu: 42 miesięcy
Termin do wykupu obligacji: 2020-12-30
Wartość emisji: 40000000,00 zł
Zabezpieczenie: Brak
Cel emisji: Nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych przez emitenta lub podmioty z grupy emitenta oraz nabycie portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z grupy emitenta lub obsługę portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z grupy emitenta, a także pozyskanie kapitału na inne cele związane z realizacją modelu biznesowego grupy emitenta polegające na refinansowaniu zadłużenia grupy, z zastrzeżeniem że nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza grupy emitenta.
Wartość nominalna obligacji: 100,00 zł
Minimalny zapis: 100,00 zł
Termin zapisów i wypłat: 2017-06-20
Catalyst: Emitent przewiduje wprowadzić obligacje na rynek Catalyst
Informacje dodatkowe: GetBack S.A. prowadzi działalność polegającą na windykacji wierzytelności własnych, na zlecenie oraz windykacji portfeli wierzytelności w ramach funduszy.
Vivid Games S.A.

Vivid Games

Rodzaj emisji: Publiczny Data emisji: 2017-04-18 - 2017-04-28

Producent gier na urządzenia mobilne oferuje 6 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M za trzyletnie papiery dłużne. Zapisy trwają od 18 do 28 kwietnia i mogą zostać skrócone.

Emisja zakończona
Emisja zakończona
Zapisy do
2017-04-28
Seria Oprocentrowanie Wyplata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A WIBOR 6M + 6 % półroczne 36 miesięcy 2020-04-29 10.500.000 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł
Pełna informacja
Szczegóły
Eminent: Vivid Games S.A.
Branża spółki: Gamedev
Seria: A
Oprocentowanie: WIBOR 6M + 6 %
Wypłata odsetek: półroczne
Okres do wykupu: 36 miesięcy
Termin do wykupu obligacji: 2020-04-29
Wartość emisji: 10500000,00 zł
Zabezpieczenie: Zastaw rejestrowy o wartości do 150% emisji
Cel emisji: Nie został określony
Wartość nominalna obligacji: 1000,00 zł
Minimalny zapis: 1000,00 zł
Termin zapisów i wypłat: 2017-04-28
Catalyst: Emitent zobowiązuje się wprowadzić obligacje na rynek Catalyst w ciągu 120 dni od emisji.
Informacje dodatkowe: Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.
COLUMBUS ENERGY S.A

Columbus Energy

Rodzaj emisji: Publiczny Data emisji: 2017-03-14 - 2017-03-28

Okres zapadalności wynosi 24 miesiące, oprocentowanie 9,2 proc. w skali roku a częstotliwość wypłaty kupnu jest kwartalna. Zapisy na obligacje potrwają od 14 do 28 marca 2017 r.

Emisja zakończona
Emisja zakończona
Zapisy do
2017-03-28
Seria Oprocentrowanie Wyplata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B 9.2% kwartalne 24 miesięcy 2019-03-29 5.000.000 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł
Pełna informacja
Szczegóły
Eminent: COLUMBUS ENERGY S.A
Branża spółki: Energetyka
Seria: B
Oprocentowanie: 9.2%
Wypłata odsetek: kwartalne
Okres do wykupu: 24 miesięcy
Termin do wykupu obligacji: 2019-03-29
Wartość emisji: 5000000,00 zł
Zabezpieczenie: Tak
Cel emisji: Celem Emisji Obligacji jest pozyskanie środków z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu i montażu około 400 instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych w ramach produktu Abonament na Słońce.
Wartość nominalna obligacji: 1000,00 zł
Minimalny zapis: 1000,00 zł
Termin zapisów i wypłat: 2017-03-28
Catalyst: Emitent zamierza wprowadzić Obligacje do ASO na rynku Catalyst organizowanym przez GPW.
Informacje dodatkowe: Columbus Energy świadczy usługi wynajmu paneli słonecznych. Spółka notowana jest na rynku NewConnect i planuje przeniesienie notowań na główny parkiet GPW do końca 2017 roku.
InviPay SP. z o.o.

InviPay

Rodzaj emisji: Publiczny Data emisji: 2016-11-16 - 2016-11-30

Aby emisja doszła do skutku, popyt musi sięgnąć 4 mln zł. Zapisy przyjmowane będą w dwóch turach – do 29 listopada i do 12 grudnia.

Emisja zakończona
Emisja zakończona
Zapisy do
2016-11-30
Seria Oprocentrowanie Wyplata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A WIBOR3M + 6.8% kwartalne 12 miesięcy 2017-11-30 10.000.000 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł
Pełna informacja
Szczegóły
Eminent: InviPay SP. z o.o.
Branża spółki: Faktoring
Seria: A
Oprocentowanie: WIBOR3M + 6.8%
Wypłata odsetek: kwartalne
Okres do wykupu: 12 miesięcy
Termin do wykupu obligacji: 2017-11-30
Wartość emisji: 10000000,00 zł
Zabezpieczenie: zastaw rejestrowy do kwoty 110 proc. łącznej wartości nominalnej objętych obligacji, ustanowiony na zbiorze praw o zmiennym składzie stanowiącym całość gospodarczą w postaci wierzytelności istniejących oraz przyszłych będących częścią portfela faktoringow
Cel emisji: Celem emisji Obligacji Serii A jest zwiększenie aktywów obrotowych Emitenta
Wartość nominalna obligacji: 1000,00 zł
Minimalny zapis: 1000,00 zł
Termin zapisów i wypłat: 2016-11-30
Catalyst: Emitent nie wyklucza wprowadzenia Obligacji Serii A do obrotu w Alternatywnym Systemu Obrotu na rynku Catalyst.
Informacje dodatkowe: InviPay świadczy usługi faktoringowe dla małych przedsiębiorstw.
Best S.A.

Best S.A.

Rodzaj emisji: Publiczny Data emisji: 2016-10-10 - 2016-10-26

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji o wartości do 200 mln zł.

Emisja zakończona
Emisja zakończona
Zapisy do
2016-10-26
Seria Oprocentrowanie Wyplata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
R1 WIBOR3M + 3.3% kwartalne 60 miesięcy 2021-04-20 50.000.000 zł 100,00 zł 100,00 zł
Pełna informacja
Szczegóły
Eminent: Best S.A.
Branża spółki: Finanse
Seria: R1
Oprocentowanie: WIBOR3M + 3.3%
Wypłata odsetek: kwartalne
Okres do wykupu: 60 miesięcy
Termin do wykupu obligacji: 2021-04-20
Wartość emisji: 50000000,00 zł
Zabezpieczenie: Brak
Cel emisji: Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej podmiotów z Grupy, refinansowanie ich zadłużenia lub akwizycje
Wartość nominalna obligacji: 100,00 zł
Minimalny zapis: 100,00 zł
Termin zapisów i wypłat: 2016-10-26
Catalyst: Emitent planuje wprowadzić obligacje do obrotu 9 listopada 2016 r.
Informacje dodatkowe: BEST S.A. jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce. Spółka jest podmiotem dominującym Grupy BEST, która aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych.
Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Ghelamco Invest

Rodzaj emisji: Publiczny Data emisji: 2016-10-05 - 2016-10-21

Obligacje oferowane są z dyskontem. W pierwszym dniu przyjmowania zapisów, tj. października, cena emisyjna jednej obligacji wynosi 99,66 zł.

Emisja zakończona
Emisja zakończona
Zapisy do
2016-10-21
Seria Oprocentrowanie Wyplata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
PPJ WIBOR 6M + 4,00% półroczne 48 miesięcy 2020-10-27 20.000.000 zł 100,00 zł 100,00 zł
Pełna informacja
Szczegóły
Eminent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Branża spółki: Deweloper
Seria: PPJ
Oprocentowanie: WIBOR 6M + 4,00%
Wypłata odsetek: półroczne
Okres do wykupu: 48 miesięcy
Termin do wykupu obligacji: 2020-10-27
Wartość emisji: 20000000,00 zł
Zabezpieczenie: TAK
Cel emisji: Wpływy z emisji Obligacji wszystkich serii zostaną wykorzystane na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holding Limited.
Wartość nominalna obligacji: 100,00 zł
Minimalny zapis: 100,00 zł
Termin zapisów i wypłat: 2016-10-21
Catalyst: Emitent wystąpi z wnioskiem do GPW o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst.
Informacje dodatkowe: Ghelamco Poland to jeden z wiodących deweloperów i generalnych wykonawców działających na polskim rynku nieruchomości komercyjnych. Firma specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych powierzchni biurowych i magazynowych.
KRUK S.A.

KRUK S.A.

Rodzaj emisji: Publiczny Data emisji: 2016-09-23 - 2016-09-30

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze.

Emisja zakończona
Emisja zakończona
Zapisy do
2016-09-29
Seria Oprocentrowanie Wyplata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
AB4 WIBOR 3M + 3.15% kwartalne 60 miesięcy 2021-09-30 35.000.000 zł 100,00 zł 100,00 zł
Pełna informacja
Szczegóły
Eminent: KRUK S.A.
Branża spółki: Wierzytelności
Seria: AB4
Oprocentowanie: WIBOR 3M + 3.15%
Wypłata odsetek: kwartalne
Okres do wykupu: 60 miesięcy
Termin do wykupu obligacji: 2021-09-30
Wartość emisji: 35000000,00 zł
Zabezpieczenie: Brak
Cel emisji: Finansowanie działalności podmiotów z GK KRUK
Wartość nominalna obligacji: 100,00 zł
Minimalny zapis: 100,00 zł
Termin zapisów i wypłat: 2016-09-29
Catalyst: Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji na rynek Catalyst. Planowany termin debiutu przewidziano na październik.
Informacje dodatkowe: Emitent ma prawo wcześniejszego wykupu obligacji za dodatkowym wynagrodzeniem w wysokości 0,05 pkt proc. wartości nominalnej obligacji za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, jednak premia nie będzie wyższa niż 0,5 pkt proc. nominalnej wartości obligacji.  
PCC Exol S.A.

PCC Exol S.A.

Rodzaj emisji: Publiczny Data emisji: 2016-09-05 - 2016-09-19

PCC Exo jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Emisja zakończona
Emisja zakończona
Zapisy do
2016-09-19
Seria Oprocentrowanie Wyplata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A2 5,5 % kwartalne 48 miesięcy 2020-09-15 25.000.000 zł 100,00 zł 100,00 zł
Pełna informacja
Szczegóły
Eminent: PCC Exol S.A.
Branża spółki: Chemiczna
Seria: A2
Oprocentowanie: 5,5 %
Wypłata odsetek: kwartalne
Okres do wykupu: 48 miesięcy
Termin do wykupu obligacji: 2020-09-15
Wartość emisji: 25000000,00 zł
Zabezpieczenie: Brak
Cel emisji: Obligacje serii DA będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym.
Wartość nominalna obligacji: 100,00 zł
Minimalny zapis: 100,00 zł
Termin zapisów i wypłat: 2016-09-19
Catalyst: Obligacje serii A2 będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym.
Informacje dodatkowe: Obligacje są emitowane w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 200 mln zł. Emitent będzie miał prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.
Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Ghelamco Invest

Rodzaj emisji: Publiczny Data emisji: 2016-06-22 - 2016-07-05

Obligacje oferowane są z dyskontem. W pierwszym dniu przyjmowania zapisów, tj. 22 czerwca, cena emisyjna jednej obligacji wynosi 99,66 zł.

Emisja zakończona
Emisja zakończona
Zapisy do
2016-07-05
Seria Oprocentrowanie Wyplata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
PPH WIBOR 6M + 4,00% półroczne 48 miesięcy 2020-07-14 3.000.000 zł 100,00 zł 100,00 zł
Pełna informacja
Szczegóły
Eminent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Branża spółki: Deweloper
Seria: PPH
Oprocentowanie: WIBOR 6M + 4,00%
Wypłata odsetek: półroczne
Okres do wykupu: 48 miesięcy
Termin do wykupu obligacji: 2020-07-14
Wartość emisji: 3000000,00 zł
Zabezpieczenie: Tak
Cel emisji: Wpływy z emisji Obligacji wszystkich serii zostaną wykorzystane na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty zależne od Granbero Holding Limited.
Wartość nominalna obligacji: 100,00 zł
Minimalny zapis: 100,00 zł
Termin zapisów i wypłat: 2016-07-05
Catalyst: Emitent wystąpi z wnioskiem do GPW o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst.
Informacje dodatkowe: Ghelamco Poland to jeden z wiodących deweloperów i generalnych wykonawców działających na polskim rynku nieruchomości komercyjnych. Firma specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych powierzchni biurowych i magazynowych.
Auxilia

Auxilia

Rodzaj emisji: Publiczny Data emisji: 2016-06-16 - 2016-06-30

Zabezpieczeniem obligacji będzie zastaw rejestrowy na wierzytelnościach emitenta o wartości min. 150 proc. wartości emisji. Dodatkowym zabezpieczeniem jest oświadczenie emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.

Emisja zakończona
Emisja zakończona
Zapisy do
2016-06-30
Seria Oprocentrowanie Wyplata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A 9 % kwartalne 30 miesięcy 2019-01-03 3.000.000 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł
Pełna informacja
Szczegóły
Eminent: Auxilia
Branża spółki: Ubezpieczenia
Seria: A
Oprocentowanie: 9 %
Wypłata odsetek: kwartalne
Okres do wykupu: 30 miesięcy
Termin do wykupu obligacji: 2019-01-03
Wartość emisji: 3000000,00 zł
Zabezpieczenie: zastaw rejestrowy na wierzytelnościach Emitenta o wartości, min. 150% wartości emisji
Cel emisji: Środki pozyskane w ramach emisji zostaną w całości przeznaczone na stworzenie dwóch nowych oddziałów, zwiększanie zespołów sprzedażowych w istniejących oddziałach, a także na finansowanie obsługi spraw klientów, pozyskanych w wyniku rozbudowy działu sprzedaży
Wartość nominalna obligacji: 1000,00 zł
Minimalny zapis: 1000,00 zł
Termin zapisów i wypłat: 2016-06-30
Catalyst: Emitent wskazuje, że obligacje pojawią się na rynku Catalyst w III kwartale 2016 roku
Informacje dodatkowe: Auxilia S.A. jest prężnie rozwijającym się graczem, który należy do grona TOP 5 firm z rynku odszkodowawczego z szacowanym udziałem w rynku w granicach 6-8%. Z tytułu odszkodowań pozyskała jak dotąd ponad 250 mln zł wykazując się skutecznością  blisko 85%  wygranych spraw prowadzonych w postępowaniu sądowym.