Powrót Kategoria: Komentarz 2019-02-14 15:26:00 MF
Drukuj Zapisz notatkę

BGK uplasował emisję 4-letnich obligacji za 2 mld zł

"Dla Banku Gospodarstwa Krajowego dzisiejsza emisja jest największą jednorazową emisją przeprowadzoną na rynku krajowym. Popyt przekraczający podaż świadczy o dużej wiarygodności naszego banku wśród inwestorów. Dziś jesteśmy drugim pod względem wielkości emitentem na rynku krajowym. Wciąż zwiększamy naszą obecność również na rynkach międzynarodowych" - tak skomentował emisję wiceprezes Paweł Nierada w komunikacie banku.

 

BGK zamierza wykorzystać pozyskane środki do finansowania swoich potrzeb związanych z bieżącą działalnością, w tym rolowania emisji zapadającej 19 lutego 2019 r.

 

Widać duże zapotrzebowanie na emisje emitentów o bardzo dobrej kondycji finansowej, takich jak BGK” - powiedział Marcin Kasiński, dyrektor zarządzający BGK odpowiedzialny za emisję.

 

W budowie książki popytu uczestniczyli inwestorzy finansowi, z których większość stanowiły fundusze emerytalne (51 proc.). Pozostałe grupy to fundusze inwestycyjne (27 proc.), inne instytucje finansowe (18 proc.) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (4 proc.).

 

Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym bankiem rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań.

 

Bank jest partnerem finansowym aktywnie wspierającym przedsiębiorczość i efektywne wykorzystywanie programów rozwojowych. Jest jednocześnie inicjatorem i uczestnikiem współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi.

 

Bank odgrywa znaczącą rolę, wraz z innymi instytucjami rozwoju, w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 roku, która jest kluczowym dokumentem państwa polskiego w średnio- i długofalowej polityce gospodarczej.