Spis obligacji


Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso

Rodzaj emisji: Publiczny Data emisji: 2018-03-09 - 2018-03-22

Od piątku inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na czteroletnie obligacje Kredyt Inkaso o wartości do 30 mln zł. Oferta potrwa do 22 marca.

Emisja trwa
Emisja trwa
Zapisy do
2018-03-22
Seria Oprocentrowanie Wyplata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
PA02 WIBOR6M + 3.7% półroczne 48 miesięcy 2022-03-28 30.000.000 zł 100,00 zł 1.000,00 zł
Pełna informacja
Szczegóły
Eminent: Kredyt Inkaso
Branża spółki: Windykacja
Seria: PA02
Oprocentowanie: WIBOR6M + 3.7%
Wypłata odsetek: półroczne
Okres do wykupu: 48 miesięcy
Termin do wykupu obligacji: 2022-03-28
Wartość emisji: 30000000,00 zł
Zabezpieczenie: Brak
Cel emisji: Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej podmiotów z Grupy
Wartość nominalna obligacji: 100,00 zł
Minimalny zapis: 1000,00 zł
Termin zapisów i wypłat: 2018-03-22
Catalyst: Kredyt Inkaso zamierza także ubiegać się o wprowadzenie walorów do obrotu na rynku Catalyst.
Informacje dodatkowe: W grudniu ubiegłego roku Kredyt Inkaso uplasował czteroletnie obligacje serii PA01. Była to pierwsza emisja w ramach publicznego programu wartego do 300 mln zł. Seria znajduje się w obrocie na Catalyst