Powrót Kategoria: Komentarz 2019-02-05 15:16:00 MF
Drukuj Zapisz notatkę

Capital Service wyemitował kolejne obligacje

Jak wynika z informacji opublikownaych na stronie internetowej spółki emisja opiwała na 89 071 sztuk obligacji serii L o łącznej wartości nominalnej 8.907.100 zł.

Obligacje serii L są obligacjami na okaziciela, o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Obligacje nie mają postaci dokumentu.

 

Warunki emisji obligacji zobowiązują Emitenta do ustanowienia stosownych zabezpieczeń po dacie emisji. Obligacje serii L nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku Catalyst.

 

Jak podaje portal obligacje.pl, po zamknięciu poprzedniej emisji Capital Service zapowiadał zwiększenie aktywności na rynku długu. Spółka ma również rozważać ofertę publiczną i powrót do notowań na Catalyst.