Powrót Kategoria: Komentarz 2019-02-27 18:54:00 MF
Drukuj Zapisz notatkę

Everest Capital wyemitował nowe obligacje

Kupon zapadającej w sierpniu 2022 emisji nie został ujawniony, wiadomo tylko że koszt pieniądza jest ustalny w oparciu o WIBOR 6M i marżę. Nowe papiery serii M zostaną zabezpieczone między innymi zastawem rejestrowym na wierzytelnościach pieniężnych z udzielonych pożyczek oraz poręczeniem dwóch innych spółek powiązanych.

 

Celem emisji nowego długu, jak podano, jest pozyskanie środków na udzielenie pożyczki spółce Everest Finanse S.A. Warto przypomnieć, iż sam emitent jest spółką celową, który środki pozyskane z obligacji przekazuje spółkom operacyjnym, które zajmują się udzielaniem pożyczek klientom zewnętrznym. 

 

Świeżo uplasowna seria M maja trafić do obrotu na Catalyst, gdzie na razie notowane są dwie starsze emisje Everestu, o łącznej wartości 105 mln zł z terminami spłaty w czerwcu i wrześniu 2021 r. 

 

źródło: obligacje.pl