Powrót Kategoria: Komentarz 2019-02-04 12:29:00 MF
Drukuj Zapisz notatkę

Nowa emisja obligacji Ronson

Wysokości marży nie została upubliczniona, ale  informacji pozyskanych przez obligacje.pl wynika, że nie uległa ona zmianie od poprzedniej emisji, zamkniętej w maju 2018 r. Wtedy za czteroletni dług Ronson oferował WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc. Natomiast spółka w innych kwestiach wykonała ukłon w stronę inwestorów. Tym razem bowiem obligacje mają zostać zabezpieczone hipoteką (do 150 proc. nominału), a dodatkowo do warunków emisji wprowadzono okresową amortyzację. Po dwóch i trzech latach od przydziału Ronson zobowiązany będzie do spłaty po 15 proc. pierwotnej wartości przydzielonego długu.

 

"Z sukcesem przeprowadziliśmy kolejną prywatną emisję obligacji, mimo obserwowanych zawirowań na krajowym rynku obligacji korporacyjnych na przestrzeni ostatniego roku. Odbieramy to jako potwierdzenie zaufania inwestorów do naszej spółki, jej zdrowego bilansu, konsekwentnie realizowanej strategii i przewidywalnych wyników finansowych" – powiedział Rami Geris, wiceprezes i dyrektor finansowy Ronson Development, cytowany w komunikacie prasowym.

Tydzień temu deweloper wykupił warte 10 mln zł obligacje serii I. Następne tegoroczne wykupy przypadją w kwietniu (dwie serie, łącznie na 25,5 mln zł), czerwcu (4,5 mln zł) oraz wrześniu (10 mln zł).

 

Na Catalyst notowanych jest łącznie dziewięć serii obligacji Ronsona z zapadalnością do maja 2022 r. W przeważającej większości serii dług wyceniany jest na 100 proc. nominału i więcej. Najdłuższa seria RON0522 notowana była w czwartek po 100,2 proc., co oznacza 5,15 proc. rentowności brutto.

 

źródło/obligacje.pl