Polityka Prywatności


Drukuj

Firma Midven SA, właściciel serwisu internetowego mBonds znajdującego się pod adresem internetowym www.mbonds.pl, użyczającego na mocy podpisanej umowy do zarządzania serwisem dla wytypowanej firmie zarządzającej, pragnie Państwa zapewnić, że wszelkie dane znajdujące się w posiadaniu serwisu internetowego mBonds.pl są przechowywane z należytą starannością, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych wedle prawa polskiego. 

 

Do danych o naszych Użytkownikach mają dostęp tylko i wyłącznie uprawnieni pracownicy firmy zarządzającej, którzy są zobowiązani do zachowania wszelkich informacji w tajemnicy.

 

Midven SA oraz wytypowana firma zarządzająca zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dnia 29 października 1997 roku) zapewnia wszystkim użytkownikom serwisu możliwości wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania za pośrednictwem opcji \'Moje Konto\' po uprzednim załogowaniu się. Dane te mogą zostać w każdej chwili usunięte z platformy na prośbę Użytkownika po przesłaniu prośby do administratora serwisu na adres: admin@mBonds.pl .