Powrót Kategoria: Komentarz 2019-02-06 16:50:00 MF
Drukuj Zapisz notatkę

Ubiegłoroczna emisja Kancelarii Medius trafi na Catalyst

Zapadające w marcu 2021 r. papiery o wartości 21,27 mln zł zostały uplasowane w ramach prywatnej oferty do 30 mln zł prowadzonej na przełomie lutego i marca ubiegłego roku. Na rynku pierwotnym dług trafił do 63 inwestorów.

 

Kancelaria Medius ma prawo do przedterminowego wykupu papierów KME0321, nie wcześniej jednak niż w marcu 2020 r., czyli na 12 miesięcy przed ostatecznym terminem spłaty. W zamian z przedterminowy wykup, zależnie od momentu jego realizacji, windykator musiałby wypłacić obligatariuszom 0,6 proc. lub 0,3 proc. premii.

Obligacje KME0321 zabezpieczono zastawem rejestrowym na portfelach wierzytelności należących do spółki lub jej podmiotów zależnych. Zabezpieczenie ustalono do 130 proc. nominału, czyli do 27,65 mln zł. Natomiast samą wartość zastawu stanowiącego zabezpieczenie w czerwcu zeszłego roku biegły wycenił na 43,26 mln zł.

 

Nowością dla debiutującej serii, jak na notowane na Catalyst obligacje Kancelarii Medius, jest nie tylko zmienny kupon, ale i kowenanty określone w warunkach emisji. Wśród nich spółka zobowiązała się między innymi do utrzymania relacji długu netto do wyniku EBITDA gotówkowa poniżej 3,5x oraz długu netto do kapitałów własnych 

 

W giełdowym obrocie znajdują się jeszcze trzy inne z siedmiu wyemitowanych przez KME serii długu. Wszystkie z nich rynek wycenia nieco poniżej nominału. 

 

źródło: obligacje.pl